Česká verze | English version
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Ceník pronájmu prostor KD Týniště nad Orlicí

Ceník pronájmu prostor KD Týniště nad Orlicí

platný od 1.2.2017

 

VELKÝ SÁL KULTURNÍHO DOMU TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

 

• Kapacita míst k sezení: 250
• Nájemce je povinen zajistit si 1 uvaděčku a šatnářku nebo si tuto službu doobjednat dle ceníku.
• Možnost doobjednání služeb a techniky dle ceníku.

 

1) Koncerty, divadla, školení, konference, vzdělávací akce

Minimální doba nájmu sálu jsou 4 hodiny (1 hodina přípravy, 2 hodiny trvání samotné akce a 1 hodina vyklízení)

 • za první 4 hodiny nájmu 4 000 Kč /4 hodiny
 • za každou další započatou hodinu 800 Kč /1 hodina

V ceně nájmu je: velký sál, foyer, předsálí, návštěvnické šatny (bez služby), pořadatelské šatny, základní statické nasvícení, příprava a úklid prostor, požární a technická služba, energie.

 

2) Plesy, společenské večery

 • jednotná cena 1 000 Kč /1 hodina

V ceně nájmu je: velký sál, balkon, foyer, předsálí a přísálí, pořadatelské šatny, návštěvnické šatny (bez služby), základní statické nasvícení, příprava a úklid prostor, požární a technická služba, energie.

 

_____________________________________________________________________________

 

MALÝ SÁL KULTURNÍHO DOMU TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ /1. patro/

 

• Kapacita míst k sezení: 70

• Možnost doobjednání služeb a techniky dle ceníku.

 

1) Školení, konference, vzdělávací akce, výukové pořady, spolková činnost, prezentace

 • za první 4 hodiny nájmu 1 600 Kč /4 hodiny
 • za každou další započatou hodinu 350 Kč /1 hodina

 

V ceně nájmu je: malý sál, vestibul, šatny (bez služby) či věšák u vchodu, základní statické nasvícení, dataprojektor, wi-fi, příprava a úklid prostor, požární a technická služba, energie.

 

Po domluvě možnost otevření baru.

 

 • při akci kratší než 4 hodiny 400 Kč/1 hodina

 

V ceně nájmu je: malý sál, vestibul, šatny (bez služby) či věšák u vchodu, základní statické nasvícení, dataprojektor, wi-fi, příprava a úklid prostor, požární a technická služba, energie.

 

Po domluvě možnost otevření baru.

 

_____________________________________________________________________________

 

FOYER KULTURNÍHO DOMU TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ /přízemí/

 

Prodejní akce, výkup zlata…

 • komerční akce do 5 hodin (včetně přípravy a vyklízení) 1 500 Kč /5 hodin
  za každou další započatou hodinu 350 Kč /1 hodina
 • výkup zlata – cena za akci (max. 6 hodin) 350 Kč /1 akce

V ceně nájmu je: energie, zapůjčení stolů a židlí dle objednaného počtu, úklid po akci

 

_____________________________________________________________________________

 

 

CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH K NÁJMU PROSTOR KULTURNÍHO DOMU

Služba

 • Uvaděč/ka                   70 Kč/1 hodina
 • Šatnářka                      70 Kč/1 hodina
 • Ozvučení                    300 Kč/1 hodina
 • Osvětlení                    200 Kč/1 hodina
 • Hasič                           250 Kč/1 hodina
 • Zajištění předprodeje vstupenek s místenkami - 5 % z ceny prodaných vstupenek

 


Poškozený majetek nahradí pořadatel stejným či po dohodě obdobným kusem.

 

_____________________________________________________________________________

 

PODMÍNKY NÁJMU KULTURNÍHO DOMU (KD)

1) Podmínky se vztahují na všechny prostory Kulturního domu a v jeho bezprostřední blízkosti.
2) Kulturní dům je příspěvkovou organizací města Týniště nad Orlicí, hospodaří se svěřeným majetkem zřizovatele a má právo ho pronajímat v souladu s hlavní činností organizace dle zřizovací listiny.
3) Není přípustné užívat pronajaté prostory KD bez přítomnosti službu konajícího kulturního či technického zaměstnance.
4) Ve všech prostorách budovy je zákaz kouření.
5) Je zakázáno svévolně poškozovat či upravovat prostory a vnitřní vybavení KD.
6) Nájemce je povinen bez prodlení nahlásit jakoukoliv zjištěnou závadu službu konajícímu pracovníkovi.
7) Všichni návštěvníci KD musí dodržovat platné předpisy o požární ochraně.
8) Záměr a plánovaný termín akce je nutné konzultovat telefonicky či emailem s ředitelem organizace. Vzhledem k dlouhodobému plánování programu Kulturního domu doporučujeme zamlouvat termín v dostatečném předstihu.

9) Nájemní vztah u drobných akcí je sjednán na základě potvrzené objednávky, jejíž součástí je konkrétní specifikace pronajímaných prostor dle ceníku, časový harmonogram akce, požadavky na poskytnutí služeb a vybavení. Objednávku je možné doručit písemně či elektronicky. Potvrzením ředitele organizace je nájemní vztah považován za sjednaný.
10) Pro akce většího rozsahu jako jsou plesy, přehlídky slouží objednávka jako podklad pro
vyhotovení nájemní smlouvy, která specifikuje blíže podmínky nájmu a musí být podepsána oběma stranami.
11) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je v ceně nájmu zahrnuta příprava a úklid pronajatých prostor dle požadavků
nájemce, náklady na elektřinu, vodu, teplo, služba konajícího kulturního a technického zaměstnance zajišťující bezpečnost a provoz v budově.
12) V ceně nejsou zahrnuty žádné služby poskytované ke konkrétní akci – službu šatnářky, uvaděčky, technických pomocníků, osvětlovače, zvukaře a dalších je nutné doobjednat dle konkrétních požadavků.
13) Pokud zajištuje službu v šatně pořadatel vlastními pracovníky, KD za uložené věci neručí.
14) Situace, které ceník neřeší, budou smluveny individuálně s ředitelem Kulturního domu.

 

Schváleno Radou města Týniště nad Orlicí 23.01.2017

Libor Koldinský, v.r.

starosta

Svátky a výročí

Dnes je neděle 21.07.2019
Svátek má Vítězslav

Co se chystá
Kalendář akcí

« červenec 2019 »
Po18152229
Út29162330
St310172431
Čt4111825 
5121926 
So6132027 
Ne7142128