Česká verze
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Dobročinné akce ZŠ

 

Žáci základní školy se dobrovolně podílejí na různých dobročinných akcích pořádaných třídními učiteli nebo vedením školy.

Seznam těchto akcí uvádíme:

 

1) Český den proti rakovině - žluté kvítky v hodnotě 20,-Kč

2) Srdíčkový den - magnetky v hodnotě 30,-Kč

3) Sběr plastových víček od PET lahví /odevzdáno  380 kg/ od roku 2014

4) Každoroční sponzorský dar 12.000,-Kč na adoptivní zvíře - ZOO Dvůr Králové n. L.

5) Projekt  „Obědy pro děti“

 

Tento poslední projekt si zaslouží podrobné informace. Odbor sociálních věcí společně s OSPODEM (Odbor sociálně - právní ochrany dětí)  v Kostelci nad Orlicí  navrhne jména dětí, jejichž rodiče jsou v tíživé finanční a životní situaci a nemohou si dovolit platit obědy ve školní jídelně. Pro tyto děti je vytvořen Ministerstvem školství projekt  „OBĚDY PRO DĚTI" a v rámci tohoto projektu posílá ministerstvo přesný počet financí na počet žáků a cenu oběda na celý školní rok. I naše škola využila tento projekt a od 3.10.2016 odebírají někteří žáci školy, jejichž anonymita je zaručena, obědy ve školní jídelně.

 

Detailnější informace o společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která zajišťuje tento projekt, najdete na www.women-for-women.cz.

 

3.10.2016

Mgr. Milan Kajn – ředitel školy