Česká verze
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Info pro rodiče

Školní řád a minimální preventivní program v úplném znění jsou k dispozici v sekci Výuka.

 

Od školního roku 2016/2017 bude od 7. ročníku, v rámci druhého cizího jazyka, vyučován jazyk německý.

Žáci osmého a devátého ročníku dokončí výuku ruského a německého jazyka do konce školní docházky.

 

Výchovné poradenství probíhá každý pátek. Termín je nutné domluvit předem s výchovnou poradkyní!!!

Od 1. 12. 2016 bude působit na ZŠ školní psycholog.

 


Termíny pohovorů s rodiči

24. 11. 2016 I. stupeň - 16:00, II. stupeň - 17:00

20. 04. 2017 I. stupeň - 16:00, II. stupeň - 17:00


Pohovory s rodiči vycházejících žáků

15. 12. 2016


 

Termín prázdnin a ředitelských dnů

26. 10. - 27. 10. 2016 (podzimní)

23. 12. 2016 - 02. 01. 2017 (vánoční)

03. 02. 2017 (pololetní)

27. 02. - 05. 03. 2017 (jarní)

13. 04. - 14. 04. 2017 (velikonoční)

 

ředitelský den 18. 11. 2016 (pátek)

ředitelský den 02. 02. 2017 (čtvrtek)

ředitelský den 02. 06. 2017 (pátek)

 


 

Termíny přijímacích zkoušek

I. kolo duben 2017

II. kolo v kompetenci ředitele střední školy

Informace k přijímacímu řízení


 

Termín zápisu do 1. ročníku

03. 04. 2017  -  od 13:30 - 17:00  v budově I. stupně.

Od 01.09.2009 je školní družina zpoplatněna 100 Kč na žáka/žákyni měsíčně.

Řád školní družiny v úplném znění je rovněž k dispozici v sekci Výuka.

Desatero budoucího prvňáčka


Sběrové dny

20. - 21. 10. 2016 Akce ke Dni stromů

20. - 21. 04. 2017 Akce ke Dni Země

INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY A JEJICH RODIČE

Informace o přijímacích zkouškách naleznete ve školském zákoně č. 561/2004 Sb., § 59 a 60 Žáci mohou podávat 2 přihlášky na školy s talentovými zkouškami. Toto platí i pro ostatní SŠ, na které se podávají přihlášky v březnu. Výchovná..
zobrazit více informací

Výroční zprávy ZŠ

Výzva - Místní akční plán vzdělávání

Místní akční plán vzdělávání pro Kostelecko, Třebechovicko, Černilovsko Vážení rodiče, víte, že máte možnost spoluvytvářet vzdělávací plán v regionu, diskutovat nad klíčovými problémy ve školství a domlouvat společné..
zobrazit více informací