Česká verze | English version
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Podmínky přijímání dokumentů

Důsledky zjištěných vad dokumentů v analogové i v digitální podobě:

Pokud doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný a je z něho možno určit odesilatele dokumentu a kontaktní údaje odesilatele, vyrozumíme odesilatele o zjištěné vadě dokumentu a stanovíme další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu odstranit, dále se dokument nezpracovává.

Výše uvedený postup je totožný i v případě pokud doručený dokument je v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v povoleném datovém formátu, pro přijímání dokumentů, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, který je vhodný pro přijímání dokumentů v digitální podobě.

Není-li možno z dokumentu určit odesilatele, který je neúplný nebo nečitelný a kontaktní údaje odesilatele, dokument se dále nezpracovává.