Česká verze
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Kontaktní údaje

Název školy

Základní škola Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

 

Adresa

Komenského 828, Týniště nad Orlicí, PSČ 517 21

 

Telefon

+420 494 377 059 sekretariát ZŠ

+420 494 371 446 školní stravování

+420 608 224 210 školní družina

+420 494 661 154 ekonomka ZŠ

+420 725 707 397 mobil

 

DISA provolba

+420 494 66 11 67

-->   202 ředitel

-->   203 zástupci ředitele

-->   204 vedoucí stravování

-->   206 ekonomka

-->   210 výchovný poradce

FAX

+420 494 377 059

 

E-mail

zs.tyniste@tiscali.cz

ui.jpg

 

Základní informace

Škola poskytuje základní vzdělání pro děti ve věku od 6 do 15 let. Vyučování probíhá podle školních vzdělávacích programů "Základní škola" pod číslem jednacím 16847/96-2 a "ŠVP Základní školy Týniště nad Orlicí", č.j. 0409/2006. Základní škola se rozhodla pro profilaci s ekologickým zaměření. Jejím zřizovatelem je město Týniště nad Orlicí. Od 1. 1. 1995 má škola právní subjektivitu. Součástí ZŠ jsou školní jídelna a družina, která je od 1.9.2009 zpoplatněna.