Česká verze | English version
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Městský park

Má více jak stoletou historii. Byl vybudován v místě velkého bahniště po zaniklém rybníku Stošek Podnět k jeho založení dal v r. l880 tehdejší radní a ředitel První akciové škrobárny, pozdější zakladatel továrny na nábytek Adolf Novotný, který se také na budování parku aktivně podílel. Do prostoru bahniště o rozloze 14 korců byly navezeny z místní koželužny stovky povozů vymáčeného třísla, které smíšené s pískem a vysušeným bahnem zpevnilo celou plochu budoucího parku.

V roce 1893 byl založen Okrašlovací spolek, který dokončil celkový vzhled vysázením řady jehličnatých a listnatých stromů spolu s různými okrasnými křovinami. Přirozený břeh sousedního Mlýnského rybníka byl osázen vrbami, a tak vytvořil přírodní kulisu protilehlému

kamennému břehu.

Prostranství uprostřed parku vyplnily v roce 1930 pavilony, velký čelní s jevištěm a dva menší s bufety a sociálním příslušenstvím.Tím vznikl areál pro pořádání různých slavností, veřejných vystoupení a dětských her.

Při oslavě 100. výročí narození Františka Palackého v r. 1898 byl park nazván jeho jménem, v roce 1929 byl přejmenován po svém zakladateli na Sady Novotného, v roce 1950 byl název změněn na Sady Československé armády a od roku 1990 je to Městský park.

Velkou újmu zaznamenal park během dvou vichřic v r. 1929 a 1988, část musela ustoupit výstavbě nových škol, bytové zástavbě a neudržované, chátrající pavilony vzaly za své v rámci celkové asanace v roce 1972.

V roce 2001 městské zastupitelstvo rozhodlo velkoryse rekonstruovat „ zbytky „ parku „od základů „.Práce již započaly a konečný vzhled podle návrhu zpracovatele ing. Stanislava Štěničky si vyžádá finanční náklady vyšší než 1 milion 500 tisíc korun. Navržená úprava parku zlepší kvalitu životního prostředí zejména revitalizačními úpravami vodního toku Alby a výstavbou vodní nádrže. Realizace projektu výrazně zvýší biodiverzitu řešené oblasti a zvýrazní funkci náhonu Alby jako důležitého městského biokoridoru. Významný bude rovněž pozitivní estetický a obecně vzdělávací vliv projektu na místní veřejnost.