Česká verze | English version
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Znak města

Sídliště, doložené od roku 1361, bylo povýšeno na městečko snad už v době předhusitské. Na město povýšil je císař František Josef I. rozhodnutím z 1. února 1914. Původně městečko užívalo na pečeti a na znaku borovice v přirozených barvách na červeném štítě. Dne 31.března 1487 polepšil mu znak Jindřich Minsterberský přidáním erbu pánů z Kunštátu. Znak z roku 1487 byl pak znovu potvrzen v souvislosti s povýšením na město císařským privilegiem z 30.června 1916. Trávník se na štítě objevuje jen přechodně jako pozdní samovolný, nesprávný doplněk úpadkový.

Popis znaku: „Štít červený a na něm strom k způsobu borovice i s kořeny, maje kmen všecek barvy požloutlé a větvoví zelené. K tomu přidán erb pánů z Kunštátu, totiž štít bílý a v něm tři „štrychy“ černé v horní polovici, kterýž jest na borovici zavěšen.