Česká verze
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Myslíme ekologicky - třídíme odpad

Cílem projektu je prohloubit znalost žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Naše škola je školou nejen s rozšířenou ekologickou výukou, ale jsme také účastníci projektu Recyklohraní.

Školní Recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.

  • ASEKOL s.r.o. – zpětný odběr elektrozařízení
  • ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií
  • EKOLAMP s.r.o. – zpětný odběr osvětlovacích zařízení
  • ELEKTROWIN a.s. – zpětný odběr elektrozařízení

V naší škole se snažíme vést žáky k tomu, aby odpad nebyl vhazován bez rozmyslu do odpadkového koše či popelnice, ale podle druhu odpadu třídit. Ve škole máme kontejnery na plasty, papír a nápojové kartony.

Na drobné elektrospotřebiče jsou ve škole umístěny dvě červené nádoby na drobný elektroodpad  (žehličky, toustovače, fény, mobily, MP3, vysavače apod.). Žáci mohou do školy také nosit vybité baterie a vysloužilé světelné zdroje (zářivky, úsporné žárovky).

 

V projektu Recyklohraní jsou také vyhlašovány nejrůznější soutěže, ve kterých se děti učí, jak nakládat s odpadem a tím chránit naší planetu. Navíc jsou za  splněné úkoly a odevzdaný elektroodpad škole připisovány body, které pak může vyměnit za hodnotné odměny.

 

V současné době je vyhlášen 4. ročník soutěže Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu, který pořádá Recyklohraní ve spolupráci se společností Asekol. Žáci mohou v průběhu měsíce prosince 2013 a ledna 2014 nosit do školy nefunkční či vyřazené mobily (mohou být i bez baterie a nabíječky) a odevzdat je do soutěže (ne do kontejneru). Ty, které lze repasovat, budou předány dětem do dětských domovů, ostatní budou recyklovány. Za každý mobil a účast v soutěži získá škola body a tři nejlepší školy budou odměněny :

1. místo – zážitkový víkendový pobyt v České republice pro jednu třídu (30 žáků) dle výběru výherce,
2. místo – jednodenní zážitkový výlet pro jednu třídu (30 žáků) dle výběru výherce,
3. místo – vstupenky na akci pro třídu (30 žáků) dle výběru výherce.

 

Pokud máte doma nefunkční mobil, či elektrospotřebič, baterie, zářivky, můžete je odevzdat ve škole (prostřednictvím  dětí) do příslušných kontejnerů. Pomozte chránit naši planetu a vychovat ekologicky myslící obyvatele Země.

EKOLOGIE NENÍ JEN SLOVO, EKOLOGIE JE MYŠLENÍ A ČINY.