Česká verze | English version
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Ochrana osobních údajů a autorského práva

Informace o ochraně autorského díla

Copyright © 2007, město Týniště nad Orlicí a jednotliví autoři. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu města Týniště nad Orlicí je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu povahy textové, obrazové nebo zvukové, zveřejněného na stránkách www.tyniste.cz a domén III. řádu, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Tato omezení se nevztahují na informace, zřetelně označené jako "Tisková zpráva", které je možné bez jakýchkoli omezení dále šířít s podmínkou uvedení zdroje www.tyniste.cz.

Na formu a obsah díla i jeho části se vztahuje ochrana na základě Autorského zákona a jakékoliv užití tohoto díla v rozporu s tímto zákonem nebo bez udělení oprávnění autora zakládá právní odpovědnost.

Při citaci, kterou povoluje autorský zákon, je vždy nutné uvést jako zdroj stránky www.tyniste.cz.

Informace o ochraně osobních údajů

Redakce serveru zaručuje všem čtenářům ochranu jejich osobních údajů. Redakce nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou pomocí elektronických formulářů.