Česká verze
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Organizace školy

Výchovně - vzdělávací proces

Základní škola v Týništi nad Orlicí je plně organizovanou školou poskytující základní vzdělání dětem ve věku od 6 do 15 let. Záměrem školy je soustavné prohlubování výchovného a vzdělávacího charakteru školy. Od školního roku 2006/2007 škola zahájila výuku podle vlastního školního vzdělávacího programu. Od školního roku 2012/2013 ZŠ nabízí od 7. ročníku druhý cizí jazyk - německý nebo ruský jazyk. Spolupráce Základní škola je v úzkém kontaktu s Domem dětí a mládeže, Základní uměleckou školou, městskou knihovnou a Kulturním centrem v Týništi nad Orlicí. Pravidelně v květnu probíhá každoroční vzájemné setkání žáků a pedagogů se svými slovenskými kolegy z družební obce Čierny Balog. Tyto vzájemné vztahy mezi žáky a pedagogickými pracovníky jsou ojedinělým příkladem neformálního přátelství a více než třicetileté spolupráce.

 

Investiční akce ZŠ

2007, 2008, 2009

„Rekonstrukce sociálních zařízení, rozvodů vody a kanalizace na Základní škole v Týništi nad Orlicí”  byla provedena firmou ESPO Týniště n. Orl. ve třech etapách. Celková částka byla v hodnotě cca 8 000 000,- Kč. Převážnou část finančních prostředků bylo získáno poslankyní Parlamentu ČR paní ing. Vladimírou Lesenskou.

 

2012

Zateplení ZŠ („Energetické úspory ZŠ Týniště n. Orl.“)

Stavbu provedla firma MATEX s.r.o., Hradec Králové

Akce „Energetické úspory ZŠ Týniště nad Orlicí“ spočívala v zateplení budovy po obvodu pláště, výměně výplní otvorů a zateplení střechy a podlah, kterou prováděla firma Matex HK s.r.o..Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Tento fond vznikl za podpory Ministerstva životního prostředí a ministra Mgr. Tomáše Chalupy. Vše o programu je možné se dozvědět na webových stránkách www.opzp.cz.

Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca135,89 t/rok a k úspoře energie cca 2 446 GJ/rok. Celkové náklady na stavbu byly 10 548 106,- Kč, z toho uznatelné náklady na akci (po odečtení úspor za 5 let) činily 6 347 720,- Kč, příspěvek z fondu Evropské unie 5 395 562,-Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 317 386,- Kč (5%) a příspěvek města Týniště nad Orlicí 634 772,- Kč (10%).

 

2012

Oprava ploch okolo ZŠ v Týništi nad Orlicí

Stavbu provedla firma SKANSKA, a.s. Praha za cenu 1 803 800,- Kč. Do výběrového řízení se přihlásilo šest uchazečů. Vítězná firma se o své úspěšnosti dozvěděla 5.6.2012. Zpevněné plochy před prvním a druhým stupněm byly spojeny chodníky mezi budovami zámkovou dlažbou ve dvojím barevném provedení.

 

2012

Výměna střešní krytiny I. etapa

29.6.2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení na výměnu střešní krytiny na Základní škole v Týništi nad Orlicí. V srpnu 2012 začala I. etapa prací, kterou prováděla firma HEST, s.r.o. Nechanice. Výměna střešní krytiny se týkala druhého stupně základní školy. V rámci I. Etapy byla vyměněna střešní krytina včetně oplechování.  Začátek akce byl v srpnu a dokončení 30.10.2012. Při opravě byla použita střešní krytina eternit DACORA tmavé barvy. Celková částka 2 500 000 Kč.

 

2014

Kompletní rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ v Týništi nad Orlicí

Stavbu provedla firma SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. za cenu 596 000,- Kč.11.3.2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na rekonstrukci podlahy v tělocvičně. Samotné řízení proběhlo 28.3.2014. Na podlahu byl použit polyuretanový samonivelační materiál + elastická podložka. Povrch je odolný proti vlhkosti, protiskluzový, lehce opravitelný.

 

2015

Výměna střešní krytiny  II. a III. etapa

Stavbu provedla firma Truscco sales company s.r.o., Praha za cenu 4 150 000,- Kč.Oprava střechy se týká prvního stupně a spojovacího traktu. Začala začátkem prázdnin 2015 náročnou likvidací původní azbestové krytiny a má být dokončena koncem září 2015.

Mgr. Milan Kajn