Česká verze | English version
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Pelikán Josef Vladimír

nar. 12.5.1808 v Hořicích, zemřel 20.8.1876 v Kostelci nad Černými lesy

Tento muž se dožil na svou dobu úctyhodného věku 68 let. V Týništi prožil jen jedno období svého života. Bylo dlouhé 6 let a trvalo od roku 1835. Jako vystudovaný právník se stal obecním syndikem, tj. právním úředníkem obce. Bylo mu bylo 27 let. Jeho funkcí tehdy bylo právně zastupovat v obci císařskou moc a hájit její zájmy. Musel tedy velmi dobře ovládat zákony a úřední německý jazyk.Byl vlastencem a pokrokově smýšlejícím mladým vzdělaným člověkem, jenž nebyl nadřízenými úřady oblíben. Naopak, byl pro své smýšlení a činnost pronásledován nejen v Týništi, ale i na dalších místech svého působení. Byl členem probuzenecké královéhradecké družiny, utvořené kolem tiskaře Pospíšila a profesora Václava Klimenta Klicpery.

V Týništi založil v roce 1835 pamětní městskou knihu (kroniku). Nenapsané stránky historie našeho města z dob, kdy kronika ještě nebyla vedena, dopsal česky po náročném vyhledávání dokumentů v pražských a jiných archivech. Založil v Týništi i školní knihovnu (knižnici školní) se širokou působností i mimo školu. Pomáhal mu v tom tehdejší místní kaplan J.Čižinský. Založil také první týnišťské muzeum. Byl nadšeným divadelním ochotníkem a organizátorem týnišťských ochotnických představení. V místní škole vyučoval němčinu a rád dětem vykládal české a týnišťské dějiny. Pro neshody s častolovickým vrchnostenským úřadem z Týniště odešel.

Dnes nám ho připomíná Pelikánova ulice v části města U Hřbitova.