Česká verze | English version
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Podkostelí

Tato část města pod kostelem patří historicky k nejstarším a nejzachovalejším v Týništi. Zde se nalézal původní soutok Tiché a Divoké Orlice a tvořil ostrov, který později sloužil jako vaziště vorů. Dnešní Hřbitovní ulici tehdy tvořilo pod zdí hřbitova několik chalup, zaplavovaných každou větší povodní.Z nich se do dnešní doby zachovaly dvě nejstarší.

Uprostřed původního ostrova, jehož název se dochoval , stojí dodnes úhledná chalupa. Její výstavbu lze odhadovat kolem roku 1770, kdy bylo prováděno první číslování domů a stavení dostalo jako poslední v Týništi číslo 191. Několikrát bylo přestavěné a upravené a přes dvě století odolávalo všem záplavám až do zřízení obchvatu silnice č. 11 v roce 1983.

Původním obyvatelem byl pravděpodobně vrchnostenský šafář, který dohlížel na svoz dřeva a vázání vorů. Vseznamu týnišťských sousedů z roku 1808 byl jako majitel uveden Václav Růžička. Ve vlastnictví této rozvětvené rodiny byla chalupa až do roku 1890, kdy se vlastníky stali manželé Krejčovi, od nichž ji v roce 1905 zakoupil Jan Hlava.Od té doby se datuje název Hlavova chalupa a Hlavova lávka, která spojovala stavení s Hřbitovní uličkou a svoje služby prokazovala nejvíce v době povodní. V rodinném majetku zůstala tato nemovitost po různých přestavbách a úpravách dodnes. Po Hlavových přišli Novákovi a po nich už tři generace Nepeřených, kteří dali chalupě dnešní podobu a ráz. Její okolí i po mnoha změnách je spojeno pro mnoho pamětníků s vonícími loukami zalitými letním sluncem a s veselým a bezstarostným křikem koupajících se a opálených naháčů na břehu Orlice.

Druhou, historicky nejstarší a zajímavou chalupou Hřbitovní uličky je dnes již upravené stavení rodiny Bohatých, (dříve Koldinských), č.p. 276 z roku 1713, které bylo původně určeno pro novou školu, ale nikdy se tam nevyučovalo, protože do města přišel po 100 letech opět nový farář a škola byla uvolněna pro něho až do roku 1739, kdy přesídlil do nové barokní fary za kostelem.

Tyto původní fragmenty Hřbitovní uličky spolu s kostelem, farou, oběma zmíněnými chalupami a Ostrovem tvoří typické panorama města, jež se stalo oblíbeným tématem malířů a fotografů, kteří tak zdokumentovali ráz krajiny mezi městem a řekou Orlicí.