Česká verze | English version
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Prohlášení o přístupnosti

Tento dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti webových stránek města Týniště nad Orlicí, popis používaných formátů a kontakt na správce webu.

Webové stránky města Týniště nad Orlicí se snaží maximálně reflektovat pravidla přístupnosti, použitelnosti a bezbariérovosti, tak aby splňovaly všechny zásady přístupnosti podle metodik Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých), WCAG 1.0 a Best practice - Pravidel pro tvorbu přístupného webu připravené MIČR pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk XHTML 1.0 Sctrict, pro popis vizuální prezentace se využívá technologie kaskádových stylů CSS, které umožňují, že je obsah kompletně oddělen od stylu, díky tomu je možné web prezentovat na dalších výstupních zařízeních. Všechny stránky lze zobrazit v textovém režimu, který postrádá veškeré grafické ovládací prvky. Pro funkčnost stránek není zapotřebí funkce cookies.

Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. V prohlížeči Firefox je velikost textu dostupná pomocí tlačítka CTRL + kolečko myši - tato funkce je obvykle dostupná i v ostatních prohlížečích.

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením, výjimku tvoří texty navigace, které jsou zřetelně odděleny od obsahu sdělení.

Toto prohlášení se týká pouze webových stránek města Týniště nad Orlicí a nevztahuje se na stránky provozované jinými subjekty, na které je z webu města odkazováno.

Informace prezentované v jiných formátech

Na těchto webových stránkách se nachází také informace dostupné v jiné než hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu obvykle vyznačeny závorkami s popisem formátu a velikosti souboru, které upozorňují na jiný typ obsahu cílového odkazu.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF - Ve formátu PDF nabízíme některé studie a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader nebo alternativní Foxit Reader pro Windows.
  • DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány.

Tisk (zatím nedostupné - připravuje se)

Stránky obsahují CSS styl, který je speciálně navržen pro tisk a usnadňuje tak tisk veškerých zveřejněných informací.

Kontakt na správce webu

I přes veškerou naši snahu a vůli je však možné, že se na našem webu nějaká chyba vyskytne. Budeme vám proto vděční, pokud nám ji nahlásíte na e-mailovou adresu. Můžete také přidat Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání těchto webových stránek. Email na správce webu je - webmaster@tyniste.cz