Česká verze | English version
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Vznik Štěpánovska

Hluboké lesy podél levého břehu Orlice patřily od nepaměti vladaři. Při těžbě dřeva vznikaly na vykácených místech samoty, které se postupně zvětšovaly podle počtu dřevařů a vorařů, jež mohla práce se zpracováním a plavením dřeva uživit.

Někdy v 15. století takto vzniklo Štěpánovsko. Jeho název vznikl z původního označení „Ves na štípaništi". Tak se označovalo místo, kde se připravovali stromy na vázání vorů.