Česká verze | English version
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Týnišťská TVRZ

Tvrz v Týništi je v pramenech poprvé připomínána až roku 1577. Spolu s hospodářským dvorem ji nechal po roce 1559 postavit Hanuš Haugvic z Biskupic, moravský šlechtic, tehdejší majitel týnišťského panství. Onoho roku 1577 Hanuš prodal celé panství císaři Rudolfu II. Ten ještě toho roku panství opět prodal, a to bratřím Janovi, Jiřímu a Vilémovi Oppersdorfům, kteří současně získali také panství častolovické. Oppersdorfové roku 1586 obě panství sloučili a za své nové sídlo si zvolili Častolovice. Týnišťská tvrz tím ztratila na významu a začala sloužit jen potřebě správy dvora. Naposledy je výslovně zmiňována roku 1619. V průběhu 17. století je tvrz přestavěna a stává se z ní panský dům s pokoji, sklepy komorami, sýpkami a maštalemi. Od roku 1682 se panské sídlo v Týništi již nepřipomíná. Tvrz byla rozebrána na stavební kámen.

Avšak místo, kde týnišťská tvrz stála, můžeme najít i dnes. Zmiňovaný hospodářský dvůr není totiž nic jiného, než areál bývalého JZD v Lipské ulici. Tvrz stála buď samostatně na mírném návrší, kde jsou dnes haly soukromé firmy, anebo byla přímo součástí jedné z budov doposud stojící. Na této budově se totiž nacházejí poslední zbytky sgrafitové psaníčkové výzdoby. Ano, s nadsázkou můžeme říci, že v Týništi máme stopy „pravé" renesance! Stálo by za to tyto skromné fragmenty sgrafit zakonzervovat?

Pamatují nejstarší občané, že by se tomuto místu v Lipské ulici někdy říkalo „na hradě"?

Týnišťská sgrafita najdeme poměrně snadno: z náměstí se dáme do Lipské ulice a poté odbočíme vpravo na prašnou cestu, která se mírně svažuje a dovedla by nás až k silničnímu obchvatu. My se však zastavíme u budovy po levé ruce a vyhledáme několik keřů , které rostou u zdi. Sgrafita jsou ukrytá za nimi.

Adam Prokeš