Česká verze | English version
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Veřejné zakázky

Hledání v zakázkách

Titulek zakázky:
Předmět zakázky:
Zadavetel zakázky:
Předpokládaná hodnota zakázky:
Způsob zadání zakázky:


Zadavatel Název poptávky Platnost do
Město Týniště nad Orlicí Rekonstrukce školního sportovního areálu ZŠ Týniště nad Orlicí 14.10.2016
Město Týniště nad Orlicí Oprava fasády - Městská knihovna v Týništi nad Orlicí 29.09.2016
Město Týniště nad Orlicí Týniště nad Orlicí - Rekontrukce chodníků - Lokalita 8 - ulice Smetanova 10.08.2016
Město Týniště nad Orlicí Rekonstrukce páteřních rozvodů ZTI bytového domu, Na Bělidle 950, Týniště n.O 13.07.2016
Město Týniště nad Orlicí Ubytovna Modrák - ústřední vytápění 13.06.2016
Město Týniště nad Orlicí Webové stránky pro město Týniště nad Orlicí 30.05.2016
Město Týniště nad Orlicí Výměna výtahu u bytového domu č.p. 950 v Týništi nad Orlicí 16.05.2016
Město Týniště nad Orlicí Oprava střechy kotelny Na Bělidle v Týništi nad Orlicí 16.05.2016
Město Týniště nad Orlicí Oprava komunikací v Týništi nad Orlicí v roce 2016 27.04.2016
Město Týniště nad Orlicí Zpracování studie proveditelnosti a DUR na cyklostezku Týniště nad Orlicí - Křivice 27.04.2016
Město Týniště nad Orlicí Zpracování projektové dokumentace na komunikace v k.ú. Štěpánovsko a výkon autorského dozoru 27.04.2016
Město Týniště nad Orlicí Týniště nad Orlicí - Rekonstrukce chodníků, II. etapa - Lokalita 1,3,4 a chodníky v ulici Okružní a Na Bělidle 11.11.2015
Město Týniště nad Orlicí Zastřešení vchodu č.p. 785 - Geriatrické centrum 30.09.2015
Město Týniště nad Orlicí Poskytování právních služeb pro Město Týniště nad Orlicí 23.09.2015
Město Týniště nad Orlicí Ubytovna Modrák - ústřední vytápění 18.09.2015
Město Týniště nad Orlicí Kolový traktor 17.08.2015
Město Týniště nad Orlicí Ubytovna Modrák - ústřední vytápění 03.08.2015
Město Týniště nad Orlicí Oprava komunikací v Týništi nad Orlicí v roce 2015 13.07.2015
Město Týniště nad Orlicí Základní škola Týniště nad Orlicí - rekonstrukce střešního pláště - 2. a 3. etapa 24.06.2015
Město Týniště nad Orlicí Týniště nad Orlicí - Rekonstrukce chodníků, II. etapa - Lokalita 2 - Dvůr školy 24.06.2015
Město Týniště nad Orlicí Klimatizace kanceláří v budově Městského úřadu Týniště nad Orlicí, včetně instalace 12.06.2015
Město Týniště nad Orlicí Dláždění chodníků a vjezdů v obci Křivice 08.06.2015
Město Týniště nad Orlicí Zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek (LHC) Týniště nad Orlic 15.10.2014
Město Týniště nad Orlicí Rekonstrukce chodníků lokality 5,6,7,9 v Týništi nad Orlicí 07.07.2014
Město Týniště nad Orlicí Rekonstrukce chodníků lokality 1 - 4 v Týništi nad Orlicí 26.05.2014
Město Týniště nad Orlicí Přístavba výtahu Městské knihovny v Týništi nad Orlicí 14.05.2014
Město Týniště nad Orlicí Rekonstrukce ulice Nádražní v Týništi nad Orlicí 07.05.2014
Město Týniště nad Orlicí Kompletní rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Týniště nad Orlicí 28.03.2014
Město Týniště nad Orlicí Zpracování PENB pro město Týniště nad Orlicí 25.09.2013
Město Týniště nad Orlicí Rekonstrukce Kulturního centra (domu) v Týništi nad Orlicí -Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP 17.06.2013
Město Týniště nad Orlicí Rekonstrukce kulturního centra (domu) v Týništi nad Orlicí 13.05.2013
Město Týniště nad Orlicí Dodavatel zemního plynu pro Město Týniště nad Orlicí a jím založené či zřízené organizace 27.02.2013
Město Týniště nad Orlicí Dodavatel zemního plynu pro Město Týniště nad Orlicí a jím zřízené organizace 21.11.2012
Město Týniště nad Orlicí Doplnění interiérových prvků do půjčovny pro dospělé Městské knihovny v Týništi nad Orlicí 30.10.2012
Město Týniště nad Orlicí Zastřešení prostoru za budovou OV v Rašovicích 27.08.2012
Město Týniště nad Orlicí Výměna automatických dveří na poliklinice a v geriatrickém centru v Týništi nad Orlicí 09.08.2012
Město Týniště nad Orlicí Výměna střešní krytiny na Základní škole v Týništi nad Orlicí - I. etapa - eternit DACORA 16.07.2012
Město Týniště nad Orlicí Výměna střešní krytiny na Základní škole v Týništi nad Orlicí - I. etapa 29.06.2012
Město Týniště nad Orlicí Přístavba sportovní haly U Dubu v Týništi nad Orlicí 15.06.2012
Město Týniště nad Orlicí Výzva k podání cenové nabídky na dodavatele kolového kloubového nakladače 06.06.2012
Město Týniště nad Orlicí Doplnění interiérových prvků do půjčovny pro dospělé Městské knihovny v Týništi nad Orlicí 05.06.2012
Město Týniště nad Orlicí Oprava ploch okolo ZŠ v Týništi nad Orlicí 28.05.2012
Město Týniště nad Orlicí Výměna oken a dveří na objektech v majetku města Týniště nad Orlicí 28.05.2012
Město Týniště nad Orlicí Výzva k předložení nabídky - Zpracování územního plánu města Týniště nad Orlicí 22.02.2012
Město Týniště nad Orlicí Administrace procesu v případě přidělení dotace od MZe na akci Intenzifikace ČOV a dobudování kanalizace v obcích Týniště nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí a Štěpánovsko 30.01.2012
Město Týniště nad Orlicí Výzva k podání cenové nabídky na akci Rekonstrukce Kulturního domu v Týništi nad Orlicí 14.11.2011
Město Týniště nad Orlicí Výzva k podání cenové nabídky na dodavatele stavby: Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů koupelny , záchodu a obkladů kuchyňské linky a bytu v hasičské zbrojnici v Týništi nad Orlicí 09.11.2011
Město Týniště nad Orlicí Výzva k podání nabídky na dodávku drobných komponent hydraulického vyprošťování 13.10.2011
Město Týniště nad Orlicí Výzva k podání nabídky na dodávku sady vyprošťovacícho zařízení 13.10.2011
Město Týniště nad Orlicí Výzva k podání cenové nabídky na dodavatele stavby Oprava komunikace u hřbitova v Týništi nad Orlicí 19.09.2011
Město Týniště nad Orlicí Výzva k podání cenové nabídky na dodavatele stavby Oprava komunikací v Týništi nad Orlicí 19.09.2011
Město Týniště nad Orlicí Výzva k podání cenové nabídky na výrobu altánu pro dětské hřiště v Křivicích 29.08.2011
Město Týniště nad Orlicí Výzva k podání cenové nabídky na dodavatele stavby Výměna části oken a dvěří na MŠ U Dubu v Týništi nad Orlicí 15.06.2011
Město Týniště nad Orlicí Výzva k podání cenové nabídky na dodavatele stavby Výměna vstupních dveří na ZUŠ Týniště nad Orlicí 15.06.2011
Město Týniště nad Orlicí Výzva k podání nabídky na dodávku osobních ochranných prostředků pro hasiče 13.06.2011
Město Týniště nad Orlicí Poptávkové řízení na doplnění herních prvků na dětském hříšti U Dubu v Týništi nad Orlicí 08.04.2011
Město Týniště nad Orlicí REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ŘADU V ULICI SOKOLSKÉ V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ, 30.03.2011
Město Týniště nad Orlicí Veřejná zakázka - Výmalba vodárenské věže v Týništi nad Orlicí 25.02.2011
Město Týniště nad Orlicí Energetické úspory ZŠ Týniště nad Orlicí 10.01.2011
Město Týniště nad Orlicí Rekonstrukce přednádraží v Týništi nad Orlicí 10.01.2011
Total: 60