Česká verze
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Výuka

Rozpis vyučovacích hodin a přestávek 

 


1. hodina     07:45 - 08:30

2. hodina     08:40 - 09:25

3. hodina     09:40 - 10:25

4. hodina     10:35 - 11:20

5. hodina     11:30 - 12:15

6. hodina     12:25 - 13:10

7. hodina     13:20 - 14:05

8. hodina     14:15 - 15:00


 

Přestávky trvají 10 minut, vyjma patnáctiminutové mezi 2. a 3. vyučovací hodinou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠVP Týniště nad Orlicí

V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném..
zobrazit více informací

Plán ICT

Projekty

Lehkoatletická olympiáda Každý sudý rok organizuje Základní škola Týniště nad Orlicí novodobou školní lehkoatletickou olympiádu za účasti všech žáků školy i pedagogických pracovníků.   Sportovně branný den Každý lichý rok..
zobrazit více informací

Ekologické programy

Exkurze do Kosteleckých Horek Na konci září tradičně navštěvujeme Modrý dům - středisko environmentální výchovy v Kosteleckých Horkách. Mladí ekologové z 6. a 8. tříd si zkoušejí upéct chlebovou placku a vyrobit sýr z mléka. Největšími..
zobrazit více informací

Vývojové poruchy učení

Na naší škole je velké péče věnována dětem s vývojovými poruchami učení, jako jsou dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie a dyspraxie. Při práci v běžných vyučovacích hodinách pracují děti podle individuálních..
zobrazit více informací

Srovnávací testy

Od školního roku 2011/2012 se škola účastní testování NIQES - celoplošného testování žáků 5. a 9. tříd z matematiky, českého a anglického jazyka...
zobrazit více informací

Školní řád a Minimální preventivní program

Desatero budoucího prvňáčka

Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče. Umím uklidit oblečení, knížky, pastelky a hračky tam, kam patří. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru..
zobrazit více informací

Školní družina

Školní družina navazuje na vzdělávací činnost školy. ŠVP je sestaven v souladu s ŠVP školy. Program školní družiny odpovídá požadavkům duševní hygieny dětí, střídají se činnosti klidné, pohybové, spontánní a organizované. Obsahem..
zobrazit více informací