Česká verze
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Den pro Vás

Žáci devátých tříd se zúčastnili akce pořádající Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Hradec Králové, Vocelova 1338 ve spolupráci s Magistrátem města Hradec Králové. Byly připraveny tradiční soutěže, ale v novém zajímavějším pojetí.

Akce se uskutečnila v pátek 16. září 2016 od 9.00 do 13.00 hodin v areálu střední školy ve Vocelově ulici. Žáci si zde v soutěžních i nesoutěžních disciplínách vyzkoušeli svou zručnost a důvtip v oborech jak řemeslných, tak studijních. Chlapci i dívky zde měli možnost prokázat svoji tvořivost a šikovnost. Soutěžní disciplíny byly koncipovány tak, aby tým uplatnil svoji sílu, kreativitu, logické myšlení a další široké spektrum dovedností.

Za školu se zúčastnila tři soutěžní družstva po šesti lidech a šest členů doprovodného týmu, pro které byl také připraven atraktivní program.

SOŠ a SOU Vocelova připravuje profesionály v automobilních, dopravních a stavebních oborech s širokým uplatněním na trhu práce. A právě tyto technické obory, po kterých je na trhu práce vysoká poptávka, zde byly hravou formou představeny.

Každé soutěžní družstvo absolvovalo šest stanovišť zaměřených k oborům vyučovaným na pořádající škole – například automechanik, dopravní prostředky, instalatér, tesař, klempíř.

Družstva žáků naší školy se ze 30 zúčastněných umístila na 5., 9. a 12. místě.

Mgr. Dana Martinková – výchovná poradkyně