Česká verze
Titulní strana | Mapa stránek | Doporučit stránky
Hledej :

Exkurze - archeologické muzeum Villa Nova

Žáci 8. ročníku se dne 17. 10. 2016 zúčastnili exkurze v Uhřínově pod Deštnou. Přenesli se v čase do doby minulé a to do středověku. Dozvěděli se mnoho zajímavých věcí od ředitele muzea pana Dragouna, který celý den zábavnou formou vyprávěl o životě ve středověku. Seznámil osmáky s prací archeologů a mohli si sami některé práce vyzkoušet. Počasí přálo, nepršelo a akce se líbila.

Archeologické muzeum v přírodě Villa Nova se nachází v malebné oblasti Orlických hor na cestě mezi Rychnovem nad Kněžnou a Deštným v Orlických horách. Archeoskanzen Villa Nova se snaží přiblížit středověkou kolonizační vesnici. Stavby jsou budovány s respektováním zásad a principů experimentální archeologie. To znamená, že veškeré práce jsou prováděny pomocí replik dobových nástrojů a historických technologií.

Program:

  1. Historie středověku  - život obyčejných lidí, nástroje, oblékání, keramika…
  2. Praktické seznámení s tkalcovským stavem, mlýnkem, výrobou těsta, pečením obilných placek, střelbou z luku, hrnčířským kruhem, módou ve středověku, rytířskou zbrojí, výrobou látek…
  3. Prohlídka středověké vesnice - bylinná zahrádka, chlév, stodola, ovocný sad, sušička na ovoce, dvouprostorový dům, železářská pec, kovárna, hrnčířský okrsek, oboroh, reduta, roubená polozemnice, chlebová pec